Huisduif ( Columba livia domestica L. )

De duiven die hun nesten op huizen bouwen zijn de verwilderde nakomelingen van de tamme duiven. Net als hun voorvaderen, de Europese Rotsduif, hebben ze een voorkeur voor hoge plekjes. Ze kunnen zich met bijzonder weinig nestmateriaal behelpen. Vaak bestaat een duivennest uit een plakkaat uitwerpselen met wat strootjes, maar ze kunnen soms ook als ze er de kans voor krijgen in de loop der tijden heel wat bijeenslepen. De duiven beginnen al vroeg in het jaar met het leggen van eieren. In een seizoen kunnen ze wel een tiental jongen krijgen. Soms richten ze ernstige schade aan met het bevuilen van gebouwen waarop ze wonen. Hun nesten kunnen soms een broedplaats van ongedierte veroorzaken wat de huizen kan binnendringen en de bewoners overlast kan bezorgen. De voornaamste oorzaak dat men de duiven niet graag welkom heet is echter dat ze als overbrengers van ziekten kunnen fungeren. Men is van mening dat ze aan de verspreiding van een aantal min of meer gevaarlijke ziekten debet zijn. Het aantal gevallen van besmettingen is echter zeer gering.

Hoe kom ik van het probleem af?

Duiven dienen niet bestreden te worden, enkel geweerd. Hiervoor is divers materiaal verkrijgbaar welke geïnstalleerd kan worden op de plek waar ze niet gewenst zijn. Ga hiervoor op zoek naar een daarin gespecialiseerd bedrijf. Wij kunnen u hierbij helaas niet helpen.

Lees verder