Muizenbestrijding bij Ouderen en Cliënten

Gebouwen waarin gewerkt wordt binnen de zorg zoals bejaardentehuizen of ziekenhuizen en gebouwen die bedoeld zijn voor opvang van kwetsbare doelgroepen moeten goed beschermd worden tegen muizen.

Blootstelling & risico's

Cliënten, patiënten en medewerkers worden nog steeds te vaak blootgesteld aan de gevaren die muizen met zich meebrengen.

Verzamelgebouwen

Verzamelgebouwen met keukens en kantines waar diverse mensen gebruik van maken brengen de nodige risico’s met zich mee. Het is soms onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hygiëne en schoonmaakwerkzaamheden na het gebruik. Er zijn ook veel doelgroepen die sowieso moeite hebben om zelfstandig

Lees verder