Het 'nieuwe bestrijden'

De toegenomen inzet van rodenticiden (ratten- en muizengif) heeft onder anderen geleid tot verminderde gevoeligheid voor de toegelaten werkzame stoffen. Er zijn zelfs gevallen bekend van volledige resistentie in sommige delen van Nederland.

 

Onjuist gebruik heeft ook nadelige gevolgen gehad voor andere dieren. Na onderzoek is gebleken dat vele vogels en andere zoogdieren het gif binnenkrijgen omdat ze leven van (reeds besmette) ratten en muizen.

Hoe ging bestrijding voorheen?

De zwarte kisten op de grond om woontorens, fabrieken, pompstations en fastfood-restaurants vallen al gauw op. Maar wat doen ze eigenlijk?

Meestal zat er vergiftigd lokaas in, ook wel Rodenticiden genoemd. De bedoeling hiervan was dat ratten in de kist gelokt werden en enkele malen van het giftige lokaas aten waarna ze elders moesten sterven.

 

De nadelen waren echter significant, zowel voor de klant als het milieu, alsook voor het dier zelf. Ook de effectiviteit was zeer twijfelachtig. 

Waarom nadelig?

Om te beginnen de perceptie. Omstanders die deze deze kisten in het oog vallen associëren de aanwezigheid hiervan al gauw met rattenoverlast.

Geen prettige indruk dus, met name wanneer zij aankopen moeten doen binnen het betreffende gebouw. 

 

Verder kunnen de ratten die vergiftigd zijn op een ongelukkige plek doodgaan, of ze zijn dusdanig verzwakt en versuft door het gif dat deze lijdensweg zich binnen ons gezichtsveld afspeelt. Er volgen meldingen van dode ratten op straat en roofvogels, marters en katten krijgen ook het gif binnen.

 

De werkwijze is tevens erg kostbaar. Om de veiligheid en effectiviteit van deze bestrijdingswijze te garanderen dienen ze regelmatig gecontroleerd te worden door de bestrijdingsdienst. Dit zorgt voor onaangename facturen. 

 

Dan zijn er ook nog de nieuwe opgelegde verplichtingen en beperkingen vanuit de overheid m.b.t. de inzet van Rodenticiden. De overheid dwingt de bestrijdingsdienst tot wekelijkse controles zolang er rodenticiden zijn. De achterliggende gedachte hiervan vinden wij terecht. Natuurlijk is er veel weerstand onder de bestrijdingsbranche, maar men mag niet ontkennen dat de inzet van gif onze creativiteit en wilskracht voor betere oplossingen een tijdlang heeft ondermijnd.

En de klapval dan?

Sommige bestrijdingsdiensten hebben de Rodenticiden in de zwarte kisten simpelweg vervangen met onvergiftigd lokaas. Zo zijn ze niet gebonden aan een bezoekfrequentie en kunnen de rekeningen betaalbaar blijven. Het is de bedoeling dat de ratten dan met klapvallen worden afgevangen.

 

Terug naar de vorige eeuw dus... Terwijl klapvallen in de loop van de tijd niet voor niets vervangen zijn met Rodenticiden. Ratten bestrijden met klemmen vergt namelijk enorm veel aandacht en controle.

 

Als de kisten niet dagelijks gecontroleerd worden kan een dode rat gaan ontbinden en hevige stankoverlast veroorzaken. Tevens zullen andere ratten het gevaar direct herkennen.

Ironisch genoeg zorgt het lokaas verder voor juist meer aantrekkingskracht zonder dat de ratten gevangen kunnen worden. Een averechtse werking dus.

 

Deze bestrijdingswijze is daarom eigenlijk alleen maar geschikt wanneer er dagelijkse controle plaats kan vinden, dus alleen voor particulieren aan huis of wanneer bijvoorbeeld personeel bereid is de controles dagelijks uit te voeren.

Onze nieuwe techniek

Al lange tijd waren wij op zoek naar een geschikt alternatief. Deze is er nu.

Na twee jaar getest te hebben zijn we nu overtuigd.

Het resultaat is een hoge effectiviteit tegen relatief lage kosten.

 

Met deze methode kunnen wij alle nadelen van gif, klapvallen en hoge bezoekfrequenties omzeilen en tegelijkertijd een goede curatieve en gecontinueerde bestrijding van ratten realiseren.

Hoe werkt het?

Het apparaat wat wij nu inzetten bezit een fijne mechanische techniek. Het is geintegreerd in een aluminium kast die middels 3 inloopopeningen toegankelijk is voor de ratten. Deze kast beschermt de vangunit en is bestendig tegen weersinvloeden en vandalisme. Het ziet eruit als een kleine brandkast.

 

Eenmaal in de kast worden de ratten verder aangetrokken door onze lokmiddelen en klimmen ze in de vangunit. Daar worden ze afgevangen d.m.v. een draaisysteem die electronisch wordt aangestuurd door een 'actuator'. Deze wordt geactiveerd bij aanraking.

 

De ratten verdwijnen dan direct in een afgesloten opvangbak met 'ethylaclohol' waardoor de dieren direct buiten bewustzijn raken en buiten het zicht en reukloos opgeslagen en geconserveerd worden in de vloeistof. Doordat dit proces zich afspeelt buiten het zicht van de andere ratten, zullen zij dezelfde vergissing maken en allemaal afgevangen worden.

 

De noodzakelijke onderhoudservice die hieraan vast zit bestaat uit 6 keer per jaar reiniging, ( electro ) - technisch onderhoud en het afvoeren van de kadavers.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken met onze bestrijdingsdeskundige voor demonstratie.

 
Tel.Nr : 0900-2556677
 
Email : info@meldpuntongedierte.nl
 
 

Lees verder

menu