Muizen vangenmuizen levend vangen

Het is prima mogelijk om effectief muizen te vangen met behulp van kwalitatieve muizenvallen, maar om u goed te kunnen helpen moeten we eerst een paar belangrijke misverstanden de wereld uit helpen. 

muizen vangen met verkeerde productenVerkeerde producten

Onze muizenbestrijders treffen dagelijks woningen aan waar de bewoners opgescheept zitten met verkeerde muizenvallen met pindakaas en verkeerd muizengif. 

 

Opzich niet zo gek, want wij kunnen niet van het personeel in een tuincentrum verwachten dat zij dezelfde kennis hebben als wij. Na meer dan 40 jaar ervaring met muizenbestrijding in huis, staan zelfs wij soms nog steeds versteld van het overlevingsmechanisme van de muis.

Muizengif 

muizengifOok treffen wij regelmatig goedkope giftige muizenkorrels aan op de vloer. Muizengif uit de winkel krijgt daarom veel kritiek van de overheid, alsook van ons, de vakspecialisten. Dit is terecht gezien de resistentie en ellende die het inmiddels veroorzaakt heeft.

 

Omdat wij het op deze pagina enkel willen hebben over het vangen van muizen, hebben wij alle informatie over bestrijden met muizengif daarom gemakshalve weggezet op een aparte pagina over muizen bestrijden met gif

Hoe nu muizen vangen?

Drie factoren zouden een belangrijke rol moeten spelen bij de keuze van materialen. Namelijk de veiligheid, de diervriendelijkheid en de effectiviteit.

behuizing en beschermingBehuizing en Bescherming

Om aan al deze eisen te kunnen voldoen dient een muizenval te allen tijde een goede behuizing te hebben. Die tref je in de winkels helaas nauwelijks aan, terwijl het zo essentieel is om onnodig dierenleed en gevaar te voorkomen.

Strategie

Verder ziet onze ongediertebestrijder muizenvallen die weinig tot geen effect hebben zonder de juiste toepassing. Verkopers van muizenvallen spreken graag over de techniek zonder dat verder wordt nagedacht over de strategie eromheen.

De 'Waarom-vraag' 

waarom komen muizen in huisDie strategie brengt ons meteen naar de 'waarom-vraag'. We kunnen allen ons huis volzetten met bestrijdingsmiddelen, maar als niet wordt nagedacht over de vraag waarom muizen onze leefomgeving binnendringen, is dit een zinloze aanslag op het milieu en de diervriendelijkheid.

 

Wat beweegt muizen om met gevaar voor eigen leven onze huizen binnen te dringen? Antwoorden hierop vindt u op onze pagina muizen in huis

Een goede muizenval

goede muizenval voor muizen vangenEen goede muizenval is een val die de muis direct dood in een daarvoor bedoelde behuizing, een geschikt lokmiddel en de benodigde aanpassingen binnen de omgeving.

 

Dit klinkt natuurlijk vrij simpel, maar in de praktijk zien wij vele muizenvallen die pretenderen de muizen direct te doden, maar dit niet doen. Uitzondering is de vangkooi, maar die krijgt verderop nog de nodige kritiek.

 

Een slechte muizenval

slechte muizenval dierenleedIn woningen treffen wij veel muizenvallen aan van onvoldoende kwaliteit die veel onnodig leed kunnen veroorzaken doordat ze de muis op de verkeerde manier pakken.

 

De kont, een poot of de staart schiet erin vast met alle gevolgen van dien. Paniek, bloed, gepiep en een langzame dood. Verre van diervriendelijk dus. En indien meerdere muizen in huis zitten, werkt het ook nog eens contraproductief.

Controle

Even zo belangrijk is de controle van de muizenval. Zodra een muis gevangen is, dient de muis direct verwijderd te worden. Hoe eerder hoe beter. Anders bestaat het risico dat andere muizen het gevaar herkennen en zodoende niet hetzelfde lot zullen ondergaan. Waar één muis lijkt te zitten, blijken er meestal toch meerderen te zijn.

 

Men dient dus consequent opvolging te geven aan het bestrijdingsproces. Wij zien veel dat mensen na het vangen van een muis al snel denken van het probleem af te zijn en daarom geen vervolg geven aan de bestrijding. Net als met de toepassing van gif kan dit zeer nadelige gevolgen hebben

Muizen vangen met klapvallen

Wanneer men aan muizenvallen denkt, dan denkt men meestal als eerste aan de klassieke klapval. Het bestaat uit een klein plateau bedoeld voor lokmiddel en twee beugels die strak gespannen worden. De eerste beugel wordt met de handen in een haakje gespannen die in verbinding staat met het plateau. Zodra er gewicht op het plateau komt, dan laat het haakje de beugel los waardoor de andere beugel de muis direct dient te doden.

 

Deze manier van muizen vangen wordt al sinds de middeleeuwen toegepast en wordt zelfs tot op heden nog steeds door professionele bestrijdingstechnici gehanteerd. Dit is niet voor niets. De klapval is een uitermate doeltreffend product gebleven in de strijd tegen muizen. Het enige grote nadeel van de klapval is dat de mechaniek nogal kwetsbaar is. Deze dient van goede kwaliteit te zijn.

 

Verder eist dit systeem een constante controle op de aanwezigheid van dode muizen. Zoals reeds beschreven kan bij het ontbreken van tijdige controle de bestrijding volledig mislukken en zelfs averechts effect hebben.

Elektrocutie

Er zijn ook vallen verkrijgbaar waarmee muizen geëlektrocuteerd worden. Ook hierbij is het de bedoeling dat de muizen gelokt worden en gedood. Ze komen dan in contact met een ondergrond die onder stroom staat. Of dit een diervriendelijkere manier van doden is dat valt te bezien.

 

Ook hierbij speelt net als bij de klapvallen de kwaliteit een cruciale rol. Nadelen van deze vallen zijn meestal de kosten van dergelijke vallen en de onsmakelijke beeldvorming. Er wordt weinig mee gewerkt door de professionele plaagdierbestrijders.

Muizen levend vangen

Een populaire bestrijdingsmethode onder de mensen is de vangkooi waarmee de muizen levend gevangen kunnen worden. Meestal wordt dan lokaas aan een pinnetje gebracht binnenin het kooitje. Zodra de muis van het lokaas eet komt het pinnetje in beweging en wordt het klepje achter de muis geactiveerd en valt het dicht. Hiermee is de muis opgesloten in het kooitje. Deze methode is populair omdat het een diervriendelijke methode lijkt te zijn. Ze worden immers niet direct gedood.

 

Verder is het een aantrekkelijke manier van bestrijden omdat we onszelf niet hoeven te confronteren met een dode muis. Op nobele wijze laten we de muis dan meestal weer ergens vrij. Toch is deze wijze van bestrijden niet zo vriendelijk als het lijkt. De paniek en stress die bij muizen in plotselinge gevangenschap ontstaat is zeer hevig. De traumatische ervaring gecombineerd met de nieuwe onbekende omgeving waar de muis vrijgelaten wordt bieden de muis tevens weinig overlevingskans.

 

Toch moet de muis ergens vrijgelaten worden. Vanzelfsprekend zou het niet netjes zijn om dit in de buurt van een andere woning te doen. De muis is gewend binnen te zitten, dus hij zal zo snel mogelijk bij het dichtstbijzijnde huis binnen proberen te dringen om zijn veiligheid te waarborgen. Lukt dit niet, dan is de overlevingskans in de nieuwe omgeving zeer gering. Parken en bossen zitten vol met natuurlijke vijanden. De huismuis is hier niet op ingesteld. 

Muizen vangen met lijmvallen

Lijmvallen inzetten ter bestrijding van muizen is verboden. Dit is zeer terecht gezien het leed wat ermee veroorzaakt wordt. De gevolgen die het voor muizen heeft zijn dermate afschuwelijk dat wij ons hard inzetten om mensen ervan te overtuigen van deze bestrijdingswijze af te zien. Bovendien werkt het zeer averechts. De angstkreten die muizen uitslaan dringen direct door naar de rest van de muizenfamilie waardoor de muizen andere wegen gaan creëren om hun doel te bereiken. Dit kan veel schade en narigheid veroorzaken

Muizen bestrijden met een kat

Wij krijgen regelmatig de vraag of het zin heeft om een kat in te zetten om muizen te bestrijden. Vanuit preventief oogpunt kan (de geur van) een kat een uitstekend hulpmiddel zijn. Echter, een reeds bestaand muizenprobleem wordt maar zelden opgelost met het inzetten van een kat. De muizen zullen er behoorlijk nerveus van worden en voorzichtiger te werk gaan, maar muizen zullen niet opeens gaan verhuizen bij de plotselinge aanwezigheid van een natuurlijke vijand.

 
 
menu